Kvar, šta napraviti?

Uzroci nastajanja kvarova su često sitnice.
Pre kontaktiranja sa servisom treba se upoznati sa sledećim uputstvima:


Kvar Mogući uzrok Uputstvo/pomoć
Uređaj ne radi Oštećen je osigurač Proveriti u kutiji s osiguračima da li je osigurač u redu
Svetli indeks sata Pauza u dotoku električne energije. Vreme ponovno namestiti na satu.

Popravke mogu da izvrše samo školovani serviseri iz ovlašćenog servisa.
Kao posledica nepravilno provedenih popravaka mogu da nastanu ozbiljne opasnosti

Izmena lampice u rerni

Ako lampica u rerni ne radi treba da se zameni. Lampice koje su otporne na visoku temperaturu mogu da se nabave u servisima ili specijalizovanim prodavnicama. Treba uzeti lampicu baš tog tipa.

Zamenjujemo je na sledeći način

1. Izvući osigurač šporeta iz kutije osigurača.
2. U hladnoj rerni u svakom slučaju razvući krpu.
3. Okrećući u levo vrtiti stakleni zaštitnik.
4. Umesto stare staviti novu lampicu (sijalicu) tog istog tipa.
5. Ponovno pričvrstiti zaštitnik sijalice.
6. Izvaditi krpu iz pećnice i ponovno uključiti osigurač.

Izmena staklenog zaštitnika

Ako se ošteti stakleni zaštitnik lampice rerne treba ga zameniti. Stakleni zaštitnik možete da nabavite u servisu. Treba dati brojeve E i FD Vašeg šporeta.

Servis

U slučaju neophodnog popravka Vašeg šporeta obratite se našem servisu. Adresu i broj telefona servisa u Vašoj okolini naći ćete u telefonskom imeniku.

Takođe će Vam i servisni centar dati adrese najbližih servisnih stanica.

Za vreme telefoniranja našoj servisnoj stanici treba dati i broj FD od uređaja. Tabela znakova nalazi se na unutrašnjim strana rerne na desnoj strani, od poklopca rerne. Da za vreme popravka ne bi dugo tražili najbolje je da odmah zapišete te podatke Vašeg uređaja.