Mašina za pranje sudova
SGS 44E32EU

Za 12 kompleta
4 programa pranja (3 temperature)
Elektronski programator
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1,05kWh
Potrošnja vode: 14l
Trajanje programa: 140min
Buka: 54dB

Mašina za pranje sudova
SGS 43E42EU

Za 12 kompleta
4 programa pranja (3 temperature)
Elektronski programator
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 3, 6, 9h
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1,05kWh
Potrošnja vode: 14l
Trajanje programa: 140min
Buka: 52dB

Mašina za pranje sudova
SGS 46M22EU

Za 12 kompleta
4 programa pranja (4 temperature)
AUTO program
Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1,05kWh
Potrošnja vode: 12l
Trajanje programa: 140min
Buka: 49dB

Mašina za pranje sudova
SGS 55E12EU

Za 12 kompleta
5 programa pranja (4 temperature)
Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1,05kWh
Potrošnja vode: 14l
Trajanje programa: 140min
Buka: 49dB

Mašina za pranje sudova
SGS 45E08EU

Za 12 kompleta
4 programa pranja (3 temperature)
Lakočistivi INOX
Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1,05kWh
Potrošnja vode: 14l
Trajanje programa: 140min
Buka: 52dB

Mašina za pranje sudova
SGS 47M72EU

Za 12 kompleta
4 programa pranja (4 temperature)
AUTO program
Skraćivanje programa

Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 1-24h
Prikaz preostalog vremena
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1,05kWh
Potrošnja vode: 12l
Trajanje programa: 140min
Buka: 49dB


Mašina za pranje sudova
SGS 59T02EU

Za 12 kompleta
5 programa pranja (5 temperatura)
2 AUTO programa
Skraćivanje programa

Elektronski programator sa velikim displejem
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1kWh
Potrošnja vode: 9l
Trajanje programa: 140min
Buka: 44dB


Mašina za pranje sudova
SGS 57M85EU

Za 12 kompleta
5 programa pranja (6 temperatura)
AUTO program
Skraćivanje programa

Elektronski programator sa velikim displejem
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
Aqua mix
- toplinski menjač
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 1,05kWh
Potrošnja vode: 12l
Trajanje programa: 140min
Buka: 47dB


Mašina za pranje sudova
SGS 09T45EU

Za 12 kompleta
AUTO program i temperature
Skraćivanje programa
INOX

Elektronski programator sa velikim displejem
LED indikatori soli, sjaja i vode
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start od 1-24h
Prikaz preostalog vremena
Aqua mix
- toplinski menjač
VarioFlex korpe
85/60/60cm
Potrošnja el. energije: 0,9kWh
Potrošnja vode: 10l
Trajanje programa: 140min
Buka: 40dB

Mašina za pranje sudova
SRS 40E02EU

Za 9 kompleta
4 programa pranja (1 temperatura)
Mehanički indikatori soli i sjaja
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
85/45/60cm
Potrošnja el. energije: 1,10kWh
Potrošnja vode: 16l
Trajanje programa: 99min
Buka: 54dB

Mašina za pranje sudova
SRS 45M02EU

Za 9 kompleta
Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli i sjaja
4 programa pranja (3 temperature)
AUTO program
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start
od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/45/60cm
Potrošnja el. energije: 0,80kWh
Potrošnja vode: 13l
Trajanje programa: 155min
Buka: 49dB

Mašina za pranje sudova
SRS 46A32EU

Za 9 kompleta
Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli i sjaja
4 programa pranja (5 temperatura)
AUTO program
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start
od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/45/60cm
Potrošnja el. energije: 0,80kWh
Potrošnja vode: 13l
Trajanje programa: 155min
Buka: 49dB

Mašina za pranje sudova
SRS 55M08EU

Za 9 kompleta
INOX
Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli i sjaja
5 programa pranja (4 temperature)
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start
od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/45/60cm
Potrošnja el. energije: 0,80kWh
Potrošnja vode: 13l
Trajanje programa: 155min
Buka: 52dB

Mašina za pranje sudova
SRS 55T12EU

Za 9 kompleta
INOX
Elektronski programator sa displejem
LED indikatori soli i sjaja
5 programa pranja (6 temperatura)
AUTO program
Višestruka zaštita
od izlivanja vode – AQUA-STOP
Odloženi start
od 1-19h
Prikaz preostalog vremena
85/45/60cm
Potrošnja el. energije: 0,80kWh
Potrošnja vode: 13l
Trajanje programa: 155min
Buka: 47dB

Mašina za pranje sudova
SKT 5102EU

Za 4 kompleta
5 programa pranja (3 temperature)
Mehanički indikatori soli i sjaja
45/55,5/46cm
Potrošnja el. energije: 0,51kWh
Potrošnja vode: 9,5l
Trajanje programa: 145min
Buka: 53dB

Mašina za pranje sudova
SKT 5108EU

Za 4 kompleta
INOX
5 programa pranja (3 temperature)
Mehanički indikatori soli i sjaja
45/55,5/46cm
Potrošnja el. energije: 0,51kWh
Potrošnja vode: 9,5l
Trajanje programa: 145min
Buka: 53dB